3/7/60

วิธี Join Domain สำหรับ 95/98/Me


1. คลิ้กขวาเลือก Properties ของ My Network Places หรือ My Network Neighborhood


2. ในช่อง Primary Network Logon (ช่องขาว ด้านล่าง) เลือกไปที่ Client for Microsoft Networks และในช่อง Network Components (ช่องขาว ด้านบน) เลือกแถบสีไปที่ Client for Microsoft Networks แล้วคลิ้กที่ปุ่ม Properties