31/1/61

ข้อแนะนำในการป้องกันการติดมัลแวร์

    

ไม่คลิกลิงก์หรือเปิดไฟล์ที่มาพร้อมกับอีเมลที่น่าสงสัย หากไม่มั่นใจว่าเป็นอีเมลที่น่าเชื่อถือหรือไม่ ให้สอบถามจากผู้ส่งโดยตรง ตัวอย่างนามสกุลไฟล์ที่น่าสงสัย .zip .exe .html