30/5/62

คำสั่งลบ Service โดยใช้ Command

การดู service name เข้าไปดูได้โดยคลิกขวาที่ my computer > manage > services and applications > services จากนั้นคลิกขวาที่ service ที่ต้องการดู แล้วเลือก properties

เมื่อรู้ชื่อของ Service ที่ต้องการลบแล้ว ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง


1. Run cmd as Administrator
2. พิมพ์คำสั่ง sc delete "service name" จากนั้นกด Enter

8/5/62

ลบประวัติการ Remote ออกจาก Remote Desktop ConnectionRemote Desktop เมื่อมีการ Remote ไปยังเครื่องปลายทาง เครื่องต้นทางที่ใช้ Remote จะจำ IP หรือชื่อเครื่องปลายทางไว้ หากต้องการจะลบประวัติการเข้าของเครื่องต้นทาง สามารถเข้าไปลบได้ ดังนี้