27/8/62

แก้ไขอีเมล ไม่ให้เข้าจดหมายขยะ (spam) สำหรับ gmail

กรณีที่มีเมลสำคัญหรือเมลที่ติดต่อกันอยู่บ่อย ๆ แล้วยังพบปัญหา เข้าไปอยู่ใน จดหมายขยะ (Spam mail) อาจทำให้พลาดข้อมูลสำคัญได้ ซึ่งถ้าหากใช้บริการของ Gmail จะสามารถเข้าไปสร้าง Filter เพื่อตั้งค่าเมลเหล่านั้น ไม่ส่งไปยังจดหมายขยะ (Spam mail) ได้

วิธีการสร้าง Filter สามารถทำได้ดังนี้

1.ให้ทำการ Login เข้ามายัง Gmail ก่อน

2.ในช่อง Search mail ให้คลิกสัญลักษณ์สามเหลี่ยม ด้านขวา


3.จากนั้นจะพบดังภาพด้านล่าง ในช่อง From ให้ใส่อีเมลที่ต้องลงไป เช่น name@test.com , @test.com แล้วคลิก Create filter


30/5/62

คำสั่งลบ Service โดยใช้ Command

การดู service name เข้าไปดูได้โดยคลิกขวาที่ my computer > manage > services and applications > services จากนั้นคลิกขวาที่ service ที่ต้องการดู แล้วเลือก properties

เมื่อรู้ชื่อของ Service ที่ต้องการลบแล้ว ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง


1. Run cmd as Administrator
2. พิมพ์คำสั่ง sc delete "service name" จากนั้นกด Enter

8/5/62

ลบประวัติการ Remote ออกจาก Remote Desktop ConnectionRemote Desktop เมื่อมีการ Remote ไปยังเครื่องปลายทาง เครื่องต้นทางที่ใช้ Remote จะจำ IP หรือชื่อเครื่องปลายทางไว้ หากต้องการจะลบประวัติการเข้าของเครื่องต้นทาง สามารถเข้าไปลบได้ ดังนี้

29/3/62

วิธีการปรับแต่งให้ Windows 7 ทำการ Login อัตโนมัติ


1. Login เข้า User Administrator ของเครื่อง

2. เข้าไปยัง regedit โดยกดปุ่ม Windows+R ที่คีย์บอร์ด แล้วพิมพ์ regedit3. เข้าไปที่ HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\
    CurrentVersion\Winlogon