8/5/62

ลบประวัติการ Remote ออกจาก Remote Desktop ConnectionRemote Desktop เมื่อมีการ Remote ไปยังเครื่องปลายทาง เครื่องต้นทางที่ใช้ Remote จะจำ IP หรือชื่อเครื่องปลายทางไว้ หากต้องการจะลบประวัติการเข้าของเครื่องต้นทาง สามารถเข้าไปลบได้ ดังนี้

1.กดปุ่ม Win+R ที่คีย์บอร์ด จะพบกล่องข้อความขึ้น ให้พิมพ์ regedit แล้วกดปุ่ม Enter


2.จะเข้ามาที่หน้า Registry Editor จากนั้นเข้าไปที่ HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Terminal Server Client\Default 3.คลิกขวาที่ MRU แต่ละรายการ เลือก Delete จะพบกล่องข้อความเพื่อให้ยืนยันการลบ เมื่อตรวจสอบว่าต้องการลบตัวเลือกนั้น ๆ ให้คลิก Yesไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น