8/6/57

เว็บบอร์ดมีประโยชน์และมีผลต่อ SEO อย่างไร ?เว็บบอร์ดมีประโยชน์และมีผลต่อ SEO อย่างไร ?

เว็บบอร์ด คือกระดานสนทนา กระดานแจ้งข้อมูล-ข่าวสาร และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ระหว่างผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์และเจ้าของเว็บไซต์ ซึ่งสามารถตั้งหัวข้อกระทู้ เพื่อประกาศข่าวสารหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ เช่น เว็บไซต์ขายสินค้าสามารถตั้งกระทู้สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อ-ขายสินค้า   แจ้งข่าวสารต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์ ประกาศโปรโมชั่นของสินค้าในแต่ละเดือน เป็นต้น


ประโยชน์ของเว็บบอร์ด

  1. เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร ถาม-ตอบ หรือประกาศข่าวสารต่างๆ เช่น โปรโมชั่นประจำเดือน ประกาศซื้อ-ขาย เป็นต้น
  2. ทำให้เกิดสังคมในการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหว่างกลุ่มผู้เยี่ยมชม
  3. เมื่อเกิดสังคมในการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแล้ว ยังเป็นผลดีต่อสถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ซึ่งเมื่อมีผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์มากขึ้นก็จะยิ่งมีผลต่อดี SEO อีกด้วยไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น