29/3/62

วิธีการปรับแต่งให้ Windows 7 ทำการ Login อัตโนมัติ


1. Login เข้า User Administrator ของเครื่อง

2. เข้าไปยัง regedit โดยกดปุ่ม Windows+R ที่คีย์บอร์ด แล้วพิมพ์ regedit3. เข้าไปที่ HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\
    CurrentVersion\Winlogon4. AutoAdminLogon ให้เซ็ตเป็น 15. สร้าง Registry String (REG_SZ) โดยการคลิกขวา New > String Value


6. ตั้งชื่อ DefaultUserName แล้วกำหนด Username ที่ต้องการให้ AutoLogon


7. สร้าง Registry String (REG_SZ) เหมือนขั้นตอนที่ 5  ตั้งชื่อ DefaultPassword แล้วกำหนดรหัสผ่าน


8. ทำการ Restart เครื่อง เมื่อบูทเข้ามาอีกครั้ง จะ Login เข้า Desktop อัตโนมัติ ตาม Username และ
    Password ที่ตั้งไว้ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น